Inebakker » Specials » Managementvormen
Inebakker: Informatie van A tot Z

Diverse soorten management

Management is een hot item en het woord schijnt overal op te doemen. Het begrip wordt op heel verschillende manieren gebruikt. Deze special bespreekt het begrip, de verschillende varianten van management en de toepassingen ervan.

De definitie management

Van Dale spreekt over het ‘leiden van een bedrijf of instelling’. Vervolgvraag kan zijn wat is het leiden van iets? Het antwoord hierop is: richting geven aan, de leiding hebben, het besturen en gidsen. Het fenomeen ‘bedrijf’ wordt hier commercieel bedoeld, een ‘instelling’ is een gebeuren dat niet op winst gericht is. Een wezenlijk verschil, want de doelen en het management van deze twee vormen kennen vele verschillen.

Literatuur over management

In ‘Grondslagen van het management’ worden er door dr. Keuning (2003) drie verschillende beschouwingen gebruikt. Allereerst wordt met ‘het management’ al die functionarissen in een organisatie aangeduid, die als taak hebben het in gang zetten, voorbereiden, en beheersen van handelingen in het kader van de doelen van die organisatie. Ook betekent ‘management’ de activiteiten die men moet uitvoeren om iets voor elkaar te krijgen. Daarnaast is management een vak- en wetenschapsgebied, zoals daar ook studies in te volgen zijn.

Het woord management draait dus altijd om het bereiken van doelen, de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn en kennis van hebben. Managers moeten dingen door andere mensen gedaan zien krijgen. Het management is de manier waarop, waarmee en wanneer.

Door de bomen het bos niet meer zien

Aangezien het woord management tegenwoordig veelvuldig gebruikt wordt, gaat deze special over verschillende soorten management.
(Vanwege de vele Engelse benoemingen, is er bewust gekozen om alle managementtermen Engels te houden.)

  1. authentic management & management of change
  2. collegial management
  3. competency management
Authentic management & management of change

Authentic management & management of change

Er bestaan verschillende manieren om doelen te bereiken, en zo ook verschillende manieren van management. Authentic management staat voor management op een eerlijke, authentieke manier. Maar hoe werkt…

Collegial management

Er bestaan verschillende manieren om doelen te bereiken, en zo ook verschillende manieren van management. Collegial management uit zich als een besturingsconcept waarbij wordt gewerkt met managementte…

Competency management

Er bestaan verschillende manieren om doelen te bereiken, en zo ook verschillende manieren van management. Competencies management is het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van competenties v…
Gepubliceerd door Inebakker op 16-02-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!